Digital temautstilling:

Fotograf Christian Jakobsen

Født 15. januar 1879 i Roan, død 1940. Han virket som fotograf både i Bessaker og omegn Brekstad. Først på 1900-tallet holdt han studio i forretningsbygg tilhørende Mikal Tyskø på Nordre Brekstad (gnr. 67/8). Det finnes et rikt materiale etter fotografen, i form av landskapsfoto og portrettfoto. Bildene ble merket både Bessaker og Brekstad. Her er et utvalg fra Fosen bildearkiv.

Landskapsfoto / postkortmotiv

Ørland og omegn for 100 år siden

  • Motivene kan kjøpes i full oppløsning. Ta kontakt med Bjugn Bygdatunlag.
  • Gi oss også et vink, om du har opplysninger om de ulike bildene. Årstall, folk, hus, båter og annet verdt en kommentar.
  • Del gjerne dine landskapsmotiv av samme fotograf, via vår facebookside, eller museum@molnargaarden.no.

Portrettfoto

En studie i lokal klesdrakt og interiør fotostudio mm, for godt og vel 100 år siden

Vi lager digital utstilling sammen!

Del gjerne dine Christian Jakobsen-bilder, med personopplysninger, der det fins, via tråd på vår Facebookside, eller e-post.

Tips! Spør de eldste i familien – da kan det med ett dukke opp gjemte og glemte fotoskatter i album, sigaresker, skoesker og andre steder «der ein ikkje kunne tru»! Siste mulighet for identifisering av ukjente på så gamle bilder, er kanskje nå? Lykke til i leitinga!

Fosen Bildearkiv

Fosen bildearkiv på nett

Den store bildesamlinga som Dan Ågren og Bjugn Bygdatun fikk samla inn og avfotografert på 1980–90-tallet er nå digitalisert. 
Bjugn Bygdatunlag og fotograf Dan Ågren etablerte Fosen bildearkiv i 1982. Fosen historielag var en viktig støttespiller. Dan Ågren stod for det fototekniske arbeidet, og bilder fra hele gamle Fosen fogderi ble samla inn, fra Hemne til Osen, fra Frøya til Stadsbygda. Samlinga kom etter hvert opp i nærmere 10.000 bilder.
Dan Ågren fikk etter hvert arbeid som ikke tillot han å bruke mye tid på fotobevaringa. Tilveksten til samlinga avtok. Samlinga lå dessuten på et medium (film) som etter hvert gikk ut av bruk, og den ble betjent av et museum, Bjugn Bygdatun, Mølnargården, som ikke hadde fast bemanning. Samlinga gikk etter hvert i «dvale».

Digitalisering av samlinga

Skulle samlinga overleve, måtte den digitaliseres. Bjugn Bygdatunlag tok tidlig i 2014 kontakt med Sverresborg, Fosen historielag og Museet Kystens Arv om dette. En del av negativsamlinga ble kjørt til Sverresborg for vurdering. Kystens Arv søkte om midler fra Norsk kulturråd til digitalisering av samlinga, og fikk 100.000 kr. I november 2014 vedtok også Fosen historielag å stille 100.000 kr til disposisjon.
Digitalisering (avfotografering) av repro-negativene kom i gang i september og ble fullført i løpet av noen måneder. Dino Makridis, leder av bevaringsavdelinga på Sverresborg, sier at repro-negativene er av god kvalitet, og at samlinga er ei skattekiste. Digitaliseringa utføres av André Sæther Berger.
Det er Museet Kystens Arv som har båret det økonomiske ansvaret og har kjørt prosjektet. 

Det var Bjugn Bygdatun som la opplysninger til bildene inn på data. Det ble gjort i programmet Win-Regimus, som var den tids museumsstandard. Regimus-filene er nå konvertert til Primus, som er den nåværende standarden. Dermed trengs det ikke manuelt registreringsarbeid for å få overført dataene til Primus. En annen sak er at det nok vil trenges korrektur og supplement. Dette arbeidet pågår nå (2017) fortløpende, og opplysningene med tilhørende bilder legges ut på www.digitaltmuseum.no etter hvert som de blir korrigert. Dette vil naturlig nok ta tid. 
Det er nå utarbeidet en nettversjon av Primus, Primus Web, som er enklere å betjene og velegna også for små samlinger. Innlegging av bilder og opplysninger kan skje fra en hvilken som helst pc som har nettilgang. Primus Web er kopla opp mot Digitalt museum for publisering på nettet (www.digitaltmuseum.no).
Bugn Bygdatunlag, som eier fotosamlinga, vil stå for etablering av dataløsning, konvertering til Primus Web og nettpublisering, og for administrering og videre vedlikehold av samlinga, eventuelt i samarbeid med Kystens Arv og Sverresborg. Det vil bl.a være behov for gjennomgang av opplysningsarkivet og innlegging av nye opplysninger, som kan strømme inn når bildene kommer på nettet.

Det vil bli en kulturell storhending i Fosen-området når hele denne samlinga blir tilgjengelig for publikum. 

​Bjugn Bygdatunlag kontakt: Brit Iren Knutsen 416 59 459
Museet Kystens Arv kontakt: Hilde Murvold Borgfjord 415 17 747
Fosen historielag kontakt: Johan G Foss 954 02 921
Sverresborg museum kontakt: Dino Makridis 920 80 696

FOSEN BILDEARKIV – PRISLISTE
 
Fosen bildearkiv tilhører Bjugn Bygdatun, Mølnargården. Vi har normalt leveringstid inntil tre uker. Hasteleveringer kan avtales dersom det er ledig kapasitet. Merk: bildene blir etter hvert fra januar 2018 tilgjengelige  på nettstedet digitaltmuseum.no. Inntil alle bildene er på nett kan vi likevel søke dem opp på vår egen interne database.
 
Kopier på fotopapir:
13×18 cm        kr 120,-
20×25 cm        kr 160,-
24×30 cm        kr 220,-
430×40 cm     kr 260,-
40×50 cm        kr 420,-
 
Digitale kopier:
Digital bildefil sendt elektronisk (300dpi i A4-størrelse) kr 100,-
 
Arkivavgift (gjelder fotografi for publisering/offentliggjøring):
Forlag – bøker/lærebøker (innside)                       kr 450,-
Forlag framside/omslag                                                kr 1000,-
Tidsskrift/aviser – innside                                           kr 450,-
Tidsskrift/aviser – framside/omslag                      kr 1000,-
Internett                                                                                 kr 450,-
Reklame og annonser                                                     kr 1500,-
Plakat – del av                                                                      kr 800,-
Plakat – hele                                                                        kr 1500,-
Interiør og utsmykning                                                  kr 800,-
Fjernsyn og film                                                                  kr 800,-
Andre formål – pris etter avtale.
 
Arkivavgift gjelder for en gangs bruk av foto, og kommer i tillegg til kopiprisen.
 
Ekspedisjonsgebyr:
Ekspedisjonsgebyret er kr 50,- pr bestilling.

DIGITALT MUSEUM OG BILDEINFO

​De 11.000 bildene i Fosen bildearkiv er i disse dager på vei opp på digitaltmuseum.no/ . Pr i dag (09.04.20) teller de 2598.
Se eksempelbilder nederst på siden.

Vi tar gjerne i mot rettelser og tilleggsopplysninger til alle bilder som er lagt opp fra Fosen bildearkiv. Dette vil være til nytte for alle som senere søker å finne bilder med riktig info i fremtiden.

Vår kontaktperson på Mølnargården ifbm redigering er Britt Knutsen. Oppgi inventarnr. og enkel beskrivelse av motiv ved henvendelse pr e-post, eller via kontaktskjema.

​På forhånd takk for hjelpen!

Bilder kan settes sammen til bildevisninger. Som denne: