Dugnad på Mølnargården

«De`e itj nå som kjæm tå sæ sjøl», heter det seg; så heller ikke på Mølnargården. Vedlikehold og nybygg krever sin arbeidsinnsats, og hver uke hele året rundt, i all slags vær og vind, treffes en engasjert gjeng, for å ta vare på bygninger, båter og andre kulturskatter, som befinner seg på tunet og ved sjøen. Det ryktes at gjennomsnittsalderen på den faste dugnadsgjengen er 70 år! Hallstein Sørmyr og Stein Eikset leder an og befinner seg stort sett også på MG onsdag til mandag, så alt ligger til rette for effektivt arbeid på tirsdagene. 

Det er selvsagt alltid plass til flere, så er du yngre, eller eldre enn sytti, har to ledige hender og tid som du kunne tenkt deg å utnytte på praktisk arbeid, er du hjertelig velkommen på tirsdager klokka ni. Ta bare med godt humør, matpakke og ei saftig skrøn! 

1778059 orig

Oppgaver til alle som har tid og arbeidslyst.

Dugnadsfri i skolenes sommerferie.

Mølnargården nyter godt av at ungdomsskoleelever fra Botngård kommer på besøk en gang i året og griper fatt i en del forefallende arbeid både innomhus og utomhus.

Rekruttering lover godt for museets framtid!

562052 orig