Storbåtnaustet

Storbåtnaustet er et ikke-musealt bygg, og eies av Kjeungen Kystlag. Naustet er satt opp av en gammel låve som opprinnelig sto på Ørland flystasjon. Kjeungen har dette som sin base, og har sine møter, dugnader og samlinger her. Naturligvis står båtene i sentrum hos Kjeungen, og de har vinters tid lagret omkring 15 gammelbåter her. Sommers tid er båtene på sjøen, og da har lokalene blitt benyttet til festlige tilstelninger.

8843956

Kvolvabåthuset

Dette huset er satt opp i 2007. Det er dokumentert at det var flere personer i dette distriktet som hadde slike hus som boliger.

9202126

Strandsitterstua

Strandsitterstua er ført opp på ei tomt som viste seg å ha mange rester etter nettopp ei strandsitterstue. Størrelsesmessig var det slike hus som poppet opp langs sjøsidene i den store sildfisketida på 16-1700 tallet. Vår stue er litt mer moderne med svartkomfyr og plankegulv istedenfor grue og jordgulv.

8794663

Notbrygga

Sto opprinnelig i Valsfjorden, Det var notbruk på Mølnargården, men den opprinnelige brygga ble tatt av stormen på 1970-tallet. Den nåværende brygga sto i Valsfjorden, men ble gitt til bygdatunlaget i 1985 og satt opp her. Innredet som ei notbrygge skal være, med barkekar, båter, garn, not, redskaper osv. Brygga er i tilknytning til flytebrygga og kaia. På kaia har vi plassert benker som kan benyttes hvis man ønsker å sitte ned og spise, eller rett og slett bare nyte omgivelsene

9271130

Gulnaustet

Bygd av nye materialer.

Innredet med kjøkken.

3312773

Hansnaustet

Her står 2 notbåter, fullt brukbare, lagret.

I tillegg 4 små bruksbåter.

8822721 1

Dalanaustet

Det eneste naustet som var i Mølnargårdsfjæra da bygdatunlaget overtok området. Trolig fra 1880-årene, og inneholder i dag båter og utstyr.

7709794

Båthallen

Nybygd i 88/89, og inneholder mye båthistorie og redskapshistorie. Livet i fjæra-utstilling og ca 130 utstoppede fugler og dyr.

4552788

Nynaustet

Nynaustet rommer laksnotbåter

826670

Skjurareiret

Navnet kommer av opprinnelsen til naustet – samlet litt her og litt der… Det er kun lagret Åfjordsbåter i dette naustet: to storfæringer, en fyring og en halvfjærrømming.

2138613

Falkenhuset

Falken, en Børsabåt bygd 1945-47. Den har stått under blekktak i 25 år, så nå var det på tide at den fikk seg et hus verdig sin alder.

3527697