Tømmerkoia

Dette huset sto opprinnelig inne i marka ved Varghiet. Gjenreist på Mølnargården og er innredet slik den var – som ei tømmerkoie.

5353208 orig

Kvennhuset

Her har det vært mølledrift siden middelalderen. Den siste mølla ble revet rundt 1890. Man kan ane hvor mølla sto, etter steinfundamentene i elva, og de gamle møllesteinene som ligger forlatt. I 2007 ble ei ny kvern satt opp. Den startes opp ved enkelte anledninger.

4855488 orig

Turstien

Turstien går fra Karlestrand til Mølnargården, og ble opprettet ved markeringen av 1000 års skiftet. Underveis passerer du blant annet fossen hvor de gamle møllesteinene ligger.

1258082